EEG-basistræning

Når man påbegynder et EEG-mentaltrænings-forløb, starter man med en grundlæggende EEG basis-protokol, som har til formål at forbedre hele hjernens grundlæggende funktionalitet.

EEG basis-protokollen har en “all-around” effekt på hele hjernens funktion og danner derved basis for, at mere specifikke neurofeedback protokoller kan tolereres og  igangsættes, hvis dette skønnes relevant for klientens problematik. 

I basis-protokollen moduleres hjernefunktionen i relation til de mange forskellige skift i mentale bevidsthedstilstande, som hjernen må foretage i løbet af et døgn.

Hjernen må eksempelvis kunne nedjustere sit aktivitetsniveau til afslapning og søvn om natten og opjustere til fokuseret opmærksomhed, når man er arbejde eller skole om dagen, og har brug for at koncentrere sig og performe. Dette indebærer bl.a. en god regulering af fysiologisk årvågenhed (arousal).  

Basis-protokollen retter sig derfor mod modulering af hele hjernens frekvensspektrum (< 0,1 Hz – 40 Hz) og involverer alle hjernebølger (frekvensbånd): omega, delta, theta, alpha, beta og gamma bølger.

De mere specifikke protokoller såsom EEG-mindfulness, EEG-dybdemeditation og andre EEG-special protokoller kan igangsættes efter – eller sideløbende med EEG basis-protokollen, hvis dette skønnes relevant.

EEG-basis protokollen sikrer den fornødne mentale ro, stabilisering og hæmmende signalkontrol i hjernen, som er en forudsætning for, at hjernen kan tolerere den langt den ensidige eller synkrone frekvenspåvirkning, der finder sted i mindfulness- og meditations protokollerne. 

Klinikken tilbyder et fordelagtigt basis-pakkeforløb med 20 trænings-sessioner. 

Ved mere omfattende og komplekse problemstillinger, må der forventes træning ud over 20 sessioner.