Hvad er EEG-mentaltræning?

Kort fortalt er EEG-mental træning det samme som neurofeedback, EEG-biofeedback eller EEG-træning. Det er en avanceret form for computerbaseret ‘hjernefysioterapi’ eller mental ‘fitness’, der stimulerer hjernens funktion.

Formålet med hjernestimulering og EEG-mentaltræning er at forbedre hjernens måde at regulere sig selv på (egen- eller selvregulering) og de interne hjerneprocesser, der ligger bag en given symptomproblematik.

Den hjernestimulerende behandling, som klinikken tilbyder, er sammensat af flere forskellige hjerneteknologier (neurofeedback, biofeedback og mikroelektroterapi/MET). Hvilke hjerneteknologier, der anvendes, afhænger af din problematik. Der er forskningsmæssigt evidens for, at jo flere modaliteter der sammenkobles, des større effekt opnår man. Uanset hvor mange modaliteter, der indgår, er prisen den samme. 

Lider du fx af OCD, vil der i et hjernestimulerende behandlingsforløb være behov for at inddrage både neurofeedback og biofeedback for at nedjustere aktiviteten i de interne hjernekredsløb, som i relation til OCD er overaktive. Det vedrører bl.a. delta og theta aktiviteten i et område i den forreste del af hjernen, dorsolaterale præfrontale cortex, som er involveret i uønskede tvangstanker- og handlinger.  

I neurofeedback benyttes en ‘brain-computer’ interface, der kobler målinger af hjernebølgeaktivitet (elektroencephalografi/EEG) med en computersoftware og forskellige feedback-animationer. I biofeedback kobles målinger af fysiologiske stressparametre som puls, sved og temperatur ligeledes med en computersoftware og forskellige feedback-animationer. I MET anvendes mikropulser. 

Med EEG kan man måle, hvilken bevidsthedstilstand hjernen aktuelt er i. Forskellige hjernebølger korrelerer med forskellige grader af årvågenhed og et EEG kan således vise, om man fx er stresset, angst, afslappet eller døsig.

Hjernen regulerer alle vores funktioner, og når hjernens egen-regulering forbedres, mindskes de symptomer som en given dysregulering eller ubalance i hjernen forårsager uanset om det er sansemæssigt, adfærdsmæssigt, emotionelt, socialt, motorisk, kognitivt og eksekutivt.

Når hjernen, i takt med den stimulering som EEG-mentaltræning tilvejebringer, ændrer  sin måde at fungere på, ændrer det ikke alene hjernen, men også den måde man sanser, tænker og fungerer på. EEG-mentaltræning kan på denne måde facilitere ændringer i adfærd.Når hjernen ændrer sin signalering og disse ikke-bevidste ændringer finder sted i hjernen, bliver det i langt højere grad muligt at forfølge og fastholde mere bevidste indsatser og opnå et udbytte af andre strategier. Herved kan det at gennemføre en diæt eller et rygestop med hjælp fra EEG-mentaltræning bliver lettere.

Se denne korte videopræsentation (på engelsk) af, hvad neurofeedback er:

 

 

Neurofeedback baserer sig på terapeutisk anvendelse af EEG-målinger, som er målinger af hjernens elektriske svingninger (hjernebølger). Disse målinger bearbejdes af et avanceret computerbaseret system og anvendes herefter som terapeutisk information til hjernen via sanseapparatet.

EEG er en forkortelse for Elektro-Encephalo-Grafi.

I tillæg til EEG-målingerne suppleres der med stress-indeks målinger, der overvåger balancen i det sympatiske / parasympatiske nervesystem. Disse består af målinger af HRV (heart rate variability), GSR (galvanic skin response) samt ST (skin temperature). HRV eller pulsvariation måler regelmæssigheden af hjerterytmen. GSR måler hudens svedudskillelse og ST måler hudens overfladetemperatur.

I tillæg til EEG-målingerne kan en protokol suppleres med andre perifere fysiologiske målinger, hvis protokollen har et mere specifikt sigte. Det kan eksempelvis være i relation til nedsat eksekutiv funktion relateret til hjernens frontallapper, hvor formålet er at forbedre eller booste hjernefunktionen gennem øget blodgennemstrømning og forbedret metabolisme.

Der findes mange forskellige neurofeedback-protokoller og måder at tilrettelægge EEG-mentaltræning på. Hvilken konkret neurofeedback-protokol, du vil blive tilbudt, afhænger helt af, hvilken behandler, du vælger, ligesom behandlerens sundhedsfaglige og kliniske baggrund, herunder ekspertise i neuro- og psykofysiologi og kvalitativ EEG- og kvantitativ Q-EEG analyse.

Hos Klinik for EEG-mentaltræning er du sikret denne ekspertise.