Hvad er EEG-mentaltræning?

Kort fortalt er EEG-mental træning, der også kaldes for neurofeedback, EEG-biofeedback eller EEG-træning, en avanceret form for computerbaseret “hjerne-fysioterapi” eller “mental fitness”.

Formålet med EEG-mentaltræning er at forbedre hjernens egen- eller selvreguleringsevne. Det vil sige hjernens evne til at regulere sig selv og de hjerneprocesser, der ligger bag en given problematik.

Måden hvorpå hjernen trænes, er forskelligt afhængigt af den udbyder, man vælger. Der findes en lang række, meget forskelligt kvalificerede, udbydere, systemer, metoder og EEG-protokoller, og da metoden kræver ikke autorisation, bør man orientere sig grundigt, inden man vælger behandler. 

Det er jo vigtigt, at vide, om behandleren en relevant sundhedsfaglig baggrund og tilstrækkelig klinisk erfaring til at behandle den problematik, man kommer med. Har man fx udfordringer med OCD, vil Klinik for EEG-mentaltræning tilrettelægge en EEG-protokol på baggrund af relevante biomarkører i form af hjernesignaler, som neuronalt danner basis for uønskede tvangstanker- og handlinger.  Det kan fx være øget Delta og Theta aktivitet i relation til dorsolaterale præfrontale cortex, hvorfor nedjustering af uønsket hypereksitatorisk EEG-aktivitet i disse områder kan komme på tale. 

Når hjernen ændrer sin signalering og disse ikke-bevidste ændringer finder sted i hjernen, bliver det i langt højere grad muligt at forfølge og fastholde mere bevidste indsatser og opnå et udbytte af andre strategier. Herved kan det at gennemføre en diæt eller et rygestop med hjælp fra EEG-mentaltræning bliver lettere.

Til EEG-mentaltræning benyttes en brain-computer interface, der kobler målinger af hjernebølgeaktivitet, kaldet elektroencephalografi (EEG), med et computersoftware og forskellige feedback-animationer.

Med EEG kan man måle, hvilken bevidsthedstilstand hjernen aktuelt er i. Forskellige hjernebølger korrelerer med forskellige grader af årvågenhed og et EEG kan således vise, om man fx er stresset, angst, afslappet eller døsig.

Hjernen regulerer alle vores funktioner, og når hjernens egen-regulering forbedres, mindskes de symptomer som en given dysregulering eller ubalance i hjernen forårsager uanset om det er sansemæssigt, adfærdsmæssigt, emotionelt, socialt, motorisk, kognitivt og eksekutivt.

Når hjernen, i takt med den stimulering som EEG-mentaltræning tilvejebringer, ændrer  sin måde at fungere på, ændrer det ikke alene hjernen, men også den måde man sanser, tænker og fungerer på. EEG-mentaltræning kan på denne måde facilitere ændringer i adfærd.

Se denne korte videopræsentation (på engelsk) af, hvad neurofeedback er:

 

 

Neurofeedback baserer sig på terapeutisk anvendelse af EEG-målinger, som er målinger af hjernens elektriske svingninger (hjernebølger). Disse målinger bearbejdes af et avanceret computerbaseret system og anvendes herefter som terapeutisk information til hjernen via sanseapparatet.

EEG er en forkortelse for Elektro-Encephalo-Grafi.

I tillæg til EEG-målingerne suppleres der med stress-indeks målinger, der overvåger balancen i det sympatiske / parasympatiske nervesystem. Disse består af målinger af HRV (heart rate variability), GSR (galvanic skin response) samt ST (skin temperature). HRV eller pulsvariation måler regelmæssigheden af hjerterytmen. GSR måler hudens svedudskillelse og ST måler hudens overfladetemperatur.

I tillæg til EEG-målingerne kan en protokol suppleres med andre perifere fysiologiske målinger, hvis protokollen har et mere specifikt sigte. Det kan eksempelvis være i relation til nedsat eksekutiv funktion relateret til hjernens frontallapper, hvor formålet er at forbedre eller booste hjernefunktionen gennem øget blodgennemstrømning og forbedret metabolisme.

Der findes mange forskellige neurofeedback-protokoller og måder at tilrettelægge EEG-mentaltræning på. Hvilken konkret neurofeedback-protokol, du vil blive tilbudt, afhænger helt af, hvilken behandler, du vælger, ligesom behandlerens sundhedsfaglige og kliniske baggrund, herunder ekspertise i neuro- og psykofysiologi og kvalitativ EEG- og kvantitativ Q-EEG analyse.

Hos Klinik for EEG-mentaltræning er du sikret denne ekspertise.