Hvad er EEG mentaltræning ?

Kort fortalt er EEG-mental træning, der også kaldes for neurofeedback eller EEG-biofeedback, en avanceret form for “hjerne-fysioterapi”.

I neurofeedback er det hjernens fysiologiske signalprocesser, der trænes (moduleres).

Hvor traditionel terapi oftest handler om en bevidst ændring af tanker og adfærd, handler neurofeedback om ikke-bevidste ændringer i hjernens signal-adfærd, som er den “ikke synlige adfærd”, der gemmer bag hjerneskallen.

Når hjernen i takt med træningen ændrer signal-adfærd – underforstået måde at fungere på, fører det automatisk til ændringer i symptomer og i den synlige adfærd.

Formålet med EEG-mentaltræningen er at forbedre og optimere hjernens funktion, således at man i videst mulige omfang udnytter sit fulde hjerne-potentiale.

Af hensyn til kontinuiteten og maksimering af effekten, anbefales det at afvikle to ugentlige sessioner. Herved strækker et EEG basis-forløb sig normalt over 2 måneder.

Se denne korte videopræsentation (på engelsk) af, hvad neurofeedback er:

 

Med neurofeedback træning reduceres eller elimineres psykiske eller fysiske symptomer, som en given exitatorisk ubalance i hjernens signaler, forårsager.

I gennem træningen moduleres hjernens selvregulerings-mekansime, hvorved mental ro, balance og kontrol kan genetableres. Herigennem forbedres hjernens sensoriske-, motoriske-, psykiske-, kognitive- (herunder eksekutive) og sociale funktion.

Neurofeedback baserer sig på terapeutisk anvendelse af EEG-målinger som er målinger af hjernebølgeaktiviteten. Disse EEG-målinger bearbejdes af et avanceret computerbaseret system og anvendes herefter som terapeutisk information til hjernen via sanserne.

EEG er en forkortelse for Elektro-Encephalo-Grafi.

I tillæg til EEG-målingerne anvender klinikken også andre biofeedback-modaliteter, fx pIR (passive infra red sensors), som er temperaturmålinger relateret til aktiviteten i hjernens pandelapper.

Desuden anvendes målinger af HRV (heart rate variability), GSR (galvanic skin response) samt ST (skin temperature), som indgår i et samlet stress-indeks til monitorering af klientens grad af afslapning og nedregulering af arousal.

Der findes forskellige måder at tilrettelægge en EEG-mentaltrænings / neurofeedback protokol på. Den konkrete protokol afhænger helt af formålet med træningen, og den problematik klienten ønsker hjælp til.