Hvad er EEG mentaltræning ?

Kort fortalt er EEG-mental træning, der også kaldes for neurofeedback eller EEG-biofeedback, en avanceret form for “hjerne-fysioterapi”.

I neurofeedback er det hjernens fysiologiske signalprocesser, der trænes (moduleres).

Hvor traditionel terapi fx kognitiv adfærdsterapi handler om en bevidst tilgang til ændring af tanker og adfærd, handler neurofeedback om den ikke-bevidste tilgang til ændringer i hjernens signal-adfærd.

Når hjernen i takt med træningen ændrer sit hjernebølgemønster – underforstået måde at fungere på – forbedres ens evne til at selvregulere, hvorved problematiske symptomer af bl.a. sansemæssig karakter og af adfærdsmæssig, herunder kognitiv og eksekutiv funktion fx nedsat impulskontrol, reduceres. 

Formålet med EEG-mentaltræningen er at forbedre hjernens selvreguleringsevne og optimere hjernens funktion, således at man i videst mulige omfang udnytter sit fulde potentiale og oplever færrest mulige symptomer og begrænsninger.

Af hensyn til kontinuiteten og maksimering af effekten, anbefales det at afvikle min. 20 sessioner med to ugentlige sessioner. Herved strækker et EEG basis-forløb sig over 2 måneder.

Se denne korte videopræsentation (på engelsk) af, hvad neurofeedback er:

 

Med neurofeedback træning er det muligt at reducere eller eliminere psykiske eller fysiske symptomer, som en given exitatorisk ubalance i hjernens signaler, forårsager.

I træningen moduleres hjernens selvregulerings-mekansime, hvorved mental ro, balance og kontrol kan genetableres. Herigennem forbedres hjernens sensoriske-, motoriske-, psykiske-, kognitive- (herunder eksekutive) og sociale funktion.

Neurofeedback baserer sig på terapeutisk anvendelse af EEG-målinger som er målinger af hjernebølgeaktiviteten. Disse EEG-målinger bearbejdes af et avanceret computerbaseret system og anvendes herefter som terapeutisk information til hjernen via sanserne.

EEG er en forkortelse for Elektro-Encephalo-Grafi.

I tillæg til EEG-målingerne anvender klinikken også andre biofeedback-modaliteter, fx pIR (passive infra red sensors), som er temperaturmålinger relateret til aktiviteten i hjernens pandelapper.

Desuden anvendes målinger af HRV (heart rate variability), GSR (galvanic skin response) samt ST (skin temperature), som indgår i et samlet stress-indeks til monitorering af klientens grad af afslapning og nedregulering af arousal.

Der findes forskellige måder at tilrettelægge en EEG-mentaltrænings / neurofeedback protokol på. Den konkrete protokol afhænger helt af formålet med træningen, og den problematik klienten ønsker hjælp til.