Selvregulering

Når hjernen forstyrres / skades i sin funktion. 

Der er mange forskellige årsager til, at hjerneforstyrrelser opstår.

Hvis hjernen forstyrres eller skades i sin funktion, påvirker det hjernens egen- eller selvregulering, hvorved hjernen kan ændre sin respons-karakteristika sansemæssigt, tanke- & følelsesmæssigt og adfærdsmæssig. 

Selvregulering dækker over hjernens evne til selv at regulere sin neurale signalaktivitet.

Denne evne er givet fra naturens side givet og fungerer uden vores bevidste medvirken. Selvregulering kan imidlertid let forstyrres og skabe en disregulering i hjernefunktionen i form af hypereksitabilitet, ustabil og ukontrolleret signalaktivitet, der udløser symptomer sansemæssigt, fysisk, emotionelt, kognitivt, adfærdsmæssigt. 

Træning og modulering af hjernens selvreguleringsmekanisme er derfor et helt centralt element i EEG-mentaltræning / neurofeedback. Ved at træne hjernens egen / selvregulering, forbedres hjernens respons på indre og ydre sansestimuli, og evnen til at regulere og tilpasse sin adfærd til det, der er mest hensigtsmæssigt i en given situation.

Billedresultat for temptation donald duck

Et humoristisk eksempel på en karakter med nedsat selv-reguleringsevne er Anders Ands. Vi kender alle hans eksplosive temperament og hans efterfølgende rødme, når det går op for ham, at han var for hurtig på aftrækkeren. 

En anden for for nedsat selvregulering ses ved epilepsi, hvor der fra et eller flere fokusområde(r) i hjernen opstår for meget synkron (ensartet) og langsom bølgeaktivitet.

Hvis hjernen ikke kan regulere spredningen af langsomme bølger, vil denne aktivitet hindre hjernen i at svinge ved hurtigere frekvenser, hvorved funktioner relateret til disse frekvensområder ikke længere kan opretholdes. Det kan i værste fald vise sig i form af det der kaldes “et generaliseret anfald” (grand mal), hvor den synkrone aktivitet opstår i både højre og venstre hjernehalvdel. Der findes flere forskellige typer af generaliserede anfald, og man mister oftest bevidstheden under disse anfald, som sagt fordi en lang række hjernefunktioner lukker ned.

Epilepsi er således et eksempel på, hvor afgørende, det er, at hjernen kan modulere og kontrollere graden af synkron aktivitet for at kunne opretholde sin normale funktion.