Hvordan foregår EEG-mental træning.

Trænings-sessionerne

I sessionerne sidder klienten i en behagelig lænestol foran en stor skærm.

Afhængigt af antallet af kanaler, der anvendes i klientens protokol, anbringes der et vist antal elektroder på hovedbunden.

Elektroderne fastgøres, efter grundig afrensning, til hovedbunden med en elektrodepasta. Denne pasta, der hjælper med at lede og forstærke signalerne fra hjernen, kan vaskes ud ved almindelig hårvask.

Selve elektrodeplaceringen sker efter et internationalt anerkendt ’10-20 system’, der refererer til bestemte områder i hjernebarken (cortex).

Elektroderne på hovedbunden fungerer som små batterier, der opfanger og videresender de elektriske impulssignaler fra hjernen til en forstærker. Herfra ledes signalerne videre til behandlerens computer, hvor de fremvises som hjernebølger.

Ved hjælp af en avanceret computersoftware omdannes signalerne fra hjernen til et sensorisk klient-feedback dvs. klienten modtager via sanserne information til hjernen – om hjernen. Feedbacket kan bestå af visuelle, auditive og taktile sansestimuli i form af computerbaserede animationer som billeder, film/spil, lyd og vibration. På denne måde modtager klienten, gennem sanserne, real-tids informationer om ændringer i hjernens aktivitetsniveau.

En trænings-session varer max. 60 minutter, hvoraf den effektive træningstid udgør 30 minutter. Den resterende tid bruges til at journalføring, opsummering af klientens reaktioner fra foregående session, placering af elektroder og optimering af kvaliteten af de signaler, som sensorerne skal opfange.

Hvordan EEG Biofeedback mentaltræning foregår

Feedbacket

Hjernen trænes, på baggrund af feedbacket i de computerstyrede animationer, til at fremme aktiviteten af hensigtsmæssig og hæmme uønsket eksitatorisk hjerneaktivitet.

Når den ønskede hjerneaktivitet kommer over et vist niveau og den uønskede hjerneaktivitet under et bestemt niveau, afspejles dette som ændringer i feedbacket.

Det kan fx vise sig ved, at spillets hastighed, lydstyrke og vibrations-effekt øges, og billedet kan blive stort og klart m.v. Bevæger klienten sig ud af denne optimale tilstand, forstyrres feedbacket ved at billedet mindskes, bliver mere utydeligt, lyd og vibration sænkes eller spillet går i stå. På denne måde modtager klienten, gennem sanserne, real-tids informationer om ændringer i hjernens aktivitetsniveau.

Regulering af hjerneaktivitet er en proces, der foregår uden vores bevidste indblanding alligevel. Hjernen er praktisk talt selv-kørende eller selv-regulerende, selvom vi med vores bevidsthed har mulighed for påvirke og ændre vores adfærd og herigennem vores hjerne. 

Afhængigt af valg af EEG-protokol virker EEG-mentaltræning i større eller mindre grad  udenom bevidstheden og interagerer direkte med den ubevidste hjerne / underbevidstheden. Som klient skal du derfor ofte forholde dig passivt i en trænings-session og tillade at denne interaktion mellem hjerne og feedback finder sted af sig selv.

Trænings-sessionerne kræver ingen særlige forudsætninger eller evner. Som klient skal du således hverken anstrenge dig eller koncentrere dig på en bestemt måde for at kunne medvirke i træningen.

Praktiske informationer

Ud over hårvask samme dag eller dagen forinden og udeladelse af olier, balsam og hårplejemidler, der kan fedte hovedbunden og hæmme signalkvaliteten af elektroderne, kræves der ingen særlig forberedelse. 

For at sikre at træningen bliver mest mulig effektiv, overvåges dine EEG-målinger og du superviseres som klient i alle sessioner, ligesom der løbende samles informationer fra dig vedr. reaktioner i og mellem sessionerne mhp. eventuel protokol justering.

Af hensyn til forstyrrelser i EEG-udstyret skal mobiltelefonen være slukket under træningen.