Særligt tilrettelagte træningsforløb

Kontakt klinikken

Hvis du/I er bosiddende på Fyn, vil der i særlige tilfælde være mulighed for at aftale afvikling af eksterne træningsforløb, hvor Klinik for EEG-mental træning kommer ud enten som led i kommunale projekter, i forbindelse med afvikling af virksomhedsforløb for ansatte eller som private hjemmetræningsforløb.  Et træningsforløb, der afvikles udenfor klinikken, kræver ekstra tid til kørsel og ekstern opsætning af neurofeedback-udstyr og der skal i hvert enkelt tilfælde rettes henvendelse til klinikken med henblik på en konkret vurdering om muligheden for dette. Km-afregning sker efter statens til enhver tid gældende takster.