Priser for professionelle:

Kontakt klinikken for et konkret tilbud.

Jeg tilbyder særligt tilrettelagte neurofeedback- & coaching forløb til borgere i ressourceforløb med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

Priser for private:

 

 Gratis telefonisk forsamtale kr. 0,-

En gratis telefonisk forsamtale er en oplagt mulighed, hvis du har brug for lidt generel information om neurofeedback eller en kort snak omkring din situation og det, du gerne vil have hjælp til. Du er også velkommen til at kontakte klinikken skriftligt med dine spørgsmål pr. mail (se kontaktformular).

Indledende/afklarende samtale kr. 950,- 

En indledende/afklarende samtale finder sted i klinikken og er af en times varighed. Samtalen er ganske uforpligtende og er en mulighed, hvis du overvejer at starte på et EEG-mentaltræningsforløb og har behov for at få konkretiseret, hvordan et forløb strikkes sammen, så det bedst muligt tilgodeser dine udfordringer og det, du ønsker hjælp til. Måske du også ønsker at møde mig som behandler, inden du beslutter dig for, om de forslag og metoder, som klinikken tilbyder, er det rette for dig.

Udredende samtale kr. 950,- 

Den udredende samtale er obligatorisk og finder sted i klinikken. Samtalen er af en times varighed og er en forudsætning for at man kan påbegynde et neurofeedback-forløb. Samtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af et, forud for samtalen udfyldt, symptom-spørgeskema. Samtalen danner i tillæg forskellige typer tests, basis for at der kan udarbejdes en individuel EEG-træningsprotokol, der er målrettet dig og dine behov.

Neurofeedback-session kr. 680,- ( per session )

En session varer maks. 60 min. inkl. elektrode tilkobling og justering. Af hensyn til kontinuiteten og maksimering af effekten anbefales det at afvikle min. 20 sessioner med to ugentlige sessioner, hvorved et forløb kommer til at strække sig over 2 måneder.

Neurologisk testning kr. 1.250,- ( per test )

Før et træningsforløb påbegyndes og igen når det afsluttes foretages der ofte  neurologiske tests. Der vil være tale om forskellige former for test afhængigt af hvilke hjernemæssige udfordringer, der er tale om. Det kan fx være hukommelsestests og / eller opmærksomheds- og reaktionstidstest. Før-testning sker med henblik på at få et objektivt udgangspunkt for tilrettelæggelse af trænings-protokollen. Efter-testning er for objektivt at måle effekten af protokollen i retning af en normalisering af de målte parametre.

Bemærk den angivne pris er pr. gang, der testes.

Coaching- og samtale session kr. 390,- ( per session )

Samtale-sessioner beregnes pr. halve time. Samtaler kan finde sted som selvstændige sessioner eller som supplement til neurofeedback-sessioner, hvis man ønsker at arbejde mere bevidst med den selv-udviklingsproces, som neurofeedback sessionerne igangsætter. Samtaler kan altså bestilles uafhængigt af, om man følger et neurofeedback forløb eller ej. 

Naturterapi-session kr. 680,-  ( per session ) 

Natur-assisterede terapi sessioner er af 60 min. varighed. Terapien foregår selvsagt i naturen og er en anden måde effektivt at arbejde med forskellige personlige udfordringer og problemstillinger på. Det anbefales som minimum at afvikle to sammenhængende sessioner. Ved en selvvalgt lokation skal der påregnes kørselstillæg. 

Bemærk i øvrigt: 

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring til EEG-mental træning, fordi metoden ikke udbydes som konventionel behandlingsform.

Du kan derfor heller ikke få tilskud gennem henvisning fra egen læge.

Vær opmærksom på, at visse private sundhedsforsikringer muligvis yder tilskud.

Er du i et ressource-forløb, kan du prøve at ansøge din kommune om bevilling af et særligt tilrettelagt neurofeedback- & coachingforløb.

Klinikkens sundheds-ydelser er med momsfritagelse.

Der kan betales kontant eller via bankoverførsel. 

Prisregulering finder sted en gang / årligt pr. 31/12.

 

Kontakt klinikken

Kort om Klinikken

Jeg er uddannet Cand. Scient. San. samt certificeret neurofeedback behandler. Har du spørgsmål omkring EEG-mental træning, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Anne Sløk

Cand. scient. san., Indehaver - Master Your Mind