Priser for private:

PRIVAT BETALTE FORLØB: 

V/samlet køb af 10 behandlings-sessioner ydes 10 % rabat.

V/samlet køb af 20 behandlings-sessioner ydes 15 % rabat.

KOMMUNALT BETALTE FORLØB:  

Man kan ansøge sin bopælskommune om bevilling af forløb hos Klinik for EEG-mentaltræning gennem:

  • Hjemme-træningsordningen jf. Servicelovens §32 a
  • Ressource-forløb jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§32, stk. 1, nr. 1)

Gratis telefonisk for-samtale kr. 0,- (maks. 30 min.)

En gratis telefonisk for-samtale er en oplagt mulighed, hvis du har brug for lidt generel information om klinikkens hjernestimulerende behandlingstilbud i relation til de psykiske/mentale eller neurologiske udfordringer, du har. Du er også velkommen til at kontakte klinikken skriftligt med dine spørgsmål via min kontaktformular.

Indledende samtale kr. 475,- / 950,- (30 eller 60 min.)

En indledende samtale kan finde sted enten i klinikken eller som video-konsultation. Samtalen er af en halv eller hel times varighed og uforpligtende og en oplagt mulighed, hvis du overvejer at starte i hjernestimulerende behandling og ønsker en snak om, hvordan jeg bedst muligt kan sammensætte et forløb til dig ud fra de forskellige hjerneteknologier og terapeutiske metoder, som klinikken benytter. Måske du bare har behov for at møde mig ‘face-to-face’ for at danne dig et indtryk af mig som behandler.

Udredende samtale kr. 950,- (ca. 90 min.)

Den udredende samtale er obligatorisk, hvis du skal påbegynde et hjernestimulerende behandlingsforløb. Samtalen finder sted i klinikken og er af ca. halvanden times varighed. Samtalen danner grundlag for, at jeg på baggrund af din sygehistorie kan sammensætte den korrekte behandling til dig. I samtalen tager vi udgangspunkt i din besvarelse af et forud for samtalen tilsendt spørgeskema. I tillæg anvender jeg forskellige neurologiske tests (se pris nedenfor) for at kunne målrette den hjernestimulerende behandlingsprotokol til dig .

Hjernestimulerende behandlinger: neurofeedback, biofeedback, micro-elektro-terapi m. fl. kr. 680,- (pr. session a ca. 45 min.) 

Der afsættes maks. 60 min. til hver hjernestimulerende behandlingssession. Ofte kombinerer jeg både neurofeedback, biofeedback og mikro-elektro-terapi (MET) samt andre modaliteter i samme behandlingsprotokol. Uanset antallet af hjernestimulerende modaliteter, der indgå i din behandling, er prisen per/session den samme.

Neurologisk testning kr. 1.250,- ( pr. test )

Før et behandlingsforløb påbegyndes og igen når det afsluttes kan der afvikles forskellige former for tests afhængigt af hvilke hjernemæssige udfordringer, der er tale om. Det kan fx være hukommelsestests og/eller opmærksomheds- og reaktionstidstest. Før-testning sker med henblik på at få et objektivt billede af, hvordan din hjerne er udfordret og danner hermed udgangspunkt for tilrettelæggelse af din behandlingsprotokol. Eventuel efter-testning er for objektivt at måle  progression og effekt af behandlingsprotokollen og behovet for yderligere indsatser.

Psykoedukation-session kr. 680,-  (pr. session a 60 min.)

Psykoedukation handler om at blive uddannet (eng: education) dvs. få viden om og forståelse af sin egen mentale sygdom/diagnose/hjerneskade, så man kan blive bedre rustet til at håndtere de dagligdags udfordringer, som en given mental hjerneforstyrrelse kan medføre.

Mental sund-session kr. 680,- (per session af 60 min.)

Mentale sundheds-sessioner handler om, hvordan du kan optimere dit indre fysiologiske ‘hjerne-miljø’. Gennem dine dagligdagsbeskrivelser kikker vi sammen på de muligheder, du har, for at påvirke og øge effekten af den hjernestimulerende behandling gennem regulering af dine døgnrytmehormoner, blodsukker-balance og hjerne-tarm aksen.

Coaching/samtale session kr. 680,- ( per session a 60 min. )

Samtale-sessioner kan finde sted i klinikken eller som video-konsultation. Samtaler kan stå alene, men er også et særdeles godt supplement til hjernestimulerende behandling ift. sideløbende at arbejde med bevidste strategier, der øger ‘mind-brain’ synergien.

Naturterapi-session kr. 680,-  ( per session a 60 min. ) 

Naturterapi-sessioner foregår selvsagt i naturen og opfattes af mange som en mere uforpligtende og behagelig måde at være i det terapeutiske rum på, fordi rummet er flyttet ud i naturen. Med naturen som ramme kan terapien tilrettelægges som en walk-and-talk eller man kan arbejde med personlige problemstillinger gennem forskellige øvelser og afslapningsteknikker.  Det anbefales som minimum at afvikle to sammenhængende sessioner for at sikre tid til fordybelse. Ved selvvalgt lokation som du bestemmer, beregnes der kørsels- og km tillæg.

Bemærk i øvrigt: 

Klinikkens sundheds-ydelser er med momsfritagelse.

Der kan betales kontant eller via bankoverførsel.

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring til hjernestimulerende behandlinger.

Prisregulering finder sted en gang/årligt pr. 31/12.

Kontakt klinikken

Kort om Klinikken

Jeg er uddannet Cand. Scient. San. samt certificeret neurofeedback behandler. Har du spørgsmål omkring EEG-mental træning, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Anne Sløk

Cand. scient. san., Indehaver - Master Your Mind