Hvem kan EEG-mental træne.

Alle hjerner – uanset udgangspunkt – har et forandringspotentiale ! Hjernefunktion er en dynamisk størrelse og hjernen er – i alle aldre og i varierende grad – modtagelig for forandring.

I EEG-mental træning / neurofeedback stimuleres hjernens nerveforbindelser til forbedret hjernefunktion gennem øget funktionel stabilitet, fleksibilitet og kontrol og kan måske bedst betegnes som en form for skånsom “hjerne-fysioterapi”. 

Når hjernens fysiologi bliver mere smidig, vil fysiske og psykiske symptomer, der har deres udspring i hjernen, kunne reduceres eller elimineres. 

Børn

Børn har ofte god effekt af EEG-mental træning / neurofeedback. Børns hjerner endnu ikke er færdigudviklede og derfor mere plastiske eller modtagelige for EEG-stimulering.

Jo yngre barnet er, des bedre er mulighederne for at ændre eventuelle uhensigtsmæssige funktionelle tilstande i hjernen, inden disse manifesterer sig i konkrete symptomer og vanskeligheder. 

EEG-mental træning kan gavne børn med sansemæssige, adfærdsmæssige og/eller emotionelle vanskeligheder fx lavt selvværd, nedsat impulskontrol, hyperaktivitet og angst. Klinikken har årelang erfaring med behandling af børn og unge med angst, depression, AD(H)D, ASF, Aspergers, epilepsi, CP, dyspraksi, traumer og tilknytningsforstyrrelser m.v. Læs evt. mere under de konkrete diagnoser under fanebladet “diagnoser og symptomer”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i “National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge 2014”, at man overvejer at anvende neurofeedback til afhjælpning af ADHD kernesymptomer for unge i alderen 6-18 år.

Børn og neurofeedback

Spædbørn og for tidligt fødte

For tidligt fødte spædbørn kan indgå i træningen fra omkring 8 måneders alderen – siddende hos forældre eller liggende i liften. Følg evt. linket herunder til Dansk Præmatur Foreningens fagblad “Livsbladet” nr. 1, 18. årgang maj 2018, hvor du kan læse mere om neurofeedback træning af den præmature hjerne.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A333ed041-fbfd-4e95-8aca-555a948320df

Voksne

Den modne hjerne er naturligvis mindre fleksibel end barnehjernen, men den voksne hjerne har stadig et meget stort forandringspotentiale. 

Mange voksne klienter henvender sig til klinikken med et ønske om at ændre en uhensigtsmæssig fastlåst tilstand. Det handler ofte om arbejdsbetinget stress, angst, depression, kognitive problemer fx. nedsat koncentration, tankemylder og søvnforstyrrelser.

Andre henvender sig på baggrund af uforklarlige fysiske smerter (funktionelle lidelser) eksempelvis fibromyalgi ligesom senfølger af hovedtraumer (hjernerystelser, piskesmæld og traumatiske hjerneskader), migræne, epilepsi og PTSD er typiske henvendelsesårsager .

Endnu andre henvender sig med et ønske om at forbedre deres mentale performanceevne i deres professionelle rolle, eksempelvis som leder, musiker eller sportsudøver.

Læs andre klienters oplevelser under fanebladet “Master-Your-Mind” “Klientudtalelser”.

Ældre

Træning af den ældre hjerne er en god investering, da hjernen kommer mere under pres jo ældre vi bliver. EEG-mental træning / neurofeedback er en effektiv metode for ældre med kognitiv svækkelse og fysiske udfordringer, da træningen ikke kræver noget aktivt  hverken fysisk eller mentalt af klienten.

Depression, hukommelsesproblemer og søvnløshed er desværre typiske udfordringer for mange ældre. Dårlig søvn har direkte sammenhæng med dårligt helbred, øget risiko for udvikling af diabetes og hjertesygdomme. 

Forskning i neurofeedback har vist, at det med 40 Hz træning til en vis grad er muligt at forsinke udviklingen af symptomer i relation til progredierende og degenerative neurologiske sygdomme som Alzheimers, demens og Parkinsons. Selvom neurofeedback på ingen måde er en kurativ behandling, er det i varierende grad muligt for at bremse eller forsinke funktionstabet og derved forbedre livskvaliteten. 

Du kan selv gøre meget for at holde din hjerne skarp – ikke mindst ved at være fysisk og mentalt sund, aktiv og interesseret i at lære nyt. Hvad enten det er sudoku, skak eller krydsord, så er du med fornyelse af dine interesser med til at holde dig mentalt frisk.

God nattesøvn, hjernevenlig kost (mere end bare at undgå åbenlyse toksiner som rygning og alkohol) motion og afstresning i det fri er af af allerstørste betydning for et godt hjerne-helbred.