Hvem kan EEG-mental træne.

Alle – fordi alle hjerner, uanset udgangspunktet, har et forandringspotentiale.

Hjernefunktion er en dynamisk størrelse og hjernen er, på alle alderstrin, modtagelig for forandring.

Gennem EEG-mental træningen / neurofeedback stimuleres hjernens nerveforbindelser til øget funktionel stabilitet, fleksibilitet og kontrol.

På den måde kan neurofeedback betegnes som en form for skånsom “hjerne-fysioterapi”, som alle, uanset hjernens tilstand, kan profitere af.

Træningen medfører forbedret hjernefunktion, som i varierende grad kan reducere eller eliminere fysiske og psykiske symptomer, der har deres udspring i hjernen.  

Alder og udgangspunkt er således ikke nogen ingen hindring – eller undskyldning !

Børn

Børn har ofte meget stor gavn af EEG-mental træning / neurofeedback, da børns hjerner endnu ikke er færdigudviklede og derfor mere plastiske eller eftergivelige og formbare.

Jo yngre barnet er, des bedre er mulighederne for at ændre uhensigtsmæssige funktionelle tilstande, inden disse manifesterer sig i symptomer og problemer.

EEG-mental træning kan gavne børn med adfærdsmæssige og/eller emotionelle vanskeligheder fx lavt selvværd, nedsat impulskontrol, hyperaktivitet og angst.

Klinikken har stor erfaring med behandling af børn og unge med en lang række forskellige tilstande som angst, depression, AD(H)D, autismespektrumforstyrrelser, Aspergers, tilknytningsforstyrrelser, epilepsi, cerebral parese, dyspraksi m.v. Se evt. mere under fanebladet “diagnoser og symptomer”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt  i “National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge 2014”, at man overvejer at anvende neurofeedback til afhjælpning af ADHD kernesymptomer for unge i alderen 6-18 år.

 

Børn og neurofeedback

Spædbørn og for tidligt fødte

For tidligt fødte spædbørn kan indgå i træningen fra omkring 6-8 måneders alderen – siddende hos forældre eller liggende i liften. Følg evt. linket herunder til Dansk Præmatur Foreningens fagblad “Livsbladet” nr. 1, 18. årgang maj 2018, hvor du kan læse min artikel om neurofeedback træning af den præmature hjerne:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A333ed041-fbfd-4e95-8aca-555a948320df

Voksne

Den modne hjerne er naturligvis mindre fleksibel end barnehjernen, men den voksne hjerne har stadig et meget stort forandringspotentiale.

Mange voksne klienter henvender sig til klinikken med et ønske om at ændre en uhensigtsmæssig fastlåst tilstand.

Det handler ofte om nedsat livskvalitet, arbejdsbetinget stress, angst, depression, kognitive problemer fx. nedsat koncentration, tankemylder og søvnforstyrrelser.

Andre henvender sig på baggrund af uforklarlige fysiske smerter (funktionelle lidelser) eksempelvis fibromyalgi ligesom hovedtraumer (hjernerystelser, piskesmæld og traumatiske hjerneskader), migræne, epilepsi og PTSD er typiske henvendelsesårsager .

Endnu andre henvender sig med et ønske om at forbedre deres mentale performanceevne i deres professionelle rolle, eksempelvis som leder, musiker eller sportsudøver.

Læs evt. andre klienters oplevelser under fanebladet “Master-Your-Mind” “Klientudtalelser”.

Ældre

Træning af den ældre hjerne er en god investering, da hjernen i alle aldre profiterer af mental motion. De seneste år er der kommet væsentligt mere fokus på vores mentale sundhed (KRAM-M).  

EEG-mental træning / neurofeedback er en effektiv metode for ældre med kognitive og fysiske udfordringer, da træningen ikke kræver noget – hverken fysisk eller mentalt – af klienten.

Depression, hukommelsesproblemer og søvnløshed er desværre typiske udfordringer for mange ældre. Dårlig søvn har direkte sammenhæng med dårligt helbred, øget risiko for udvikling af diabetes og hjertesygdomme, og desværre er det noget, der rammer alt for mange ældre.

Forskning i neurofeedback har vist, at det med træning er muligt at forsinke udviklingen af symptomer i relation til progredierende og degenerative neurologiske sygdomme som Alzheimers, demens og Parkinsons. Neurofeedback kan på ingen måde ikke helbrede disse tilstande, men derimod forbedre funktionaliteten i hjernen, hvorved funktionstab i varierende grad kan bremses eller forsinkes.

Du kan selv gøre meget for at holde din hjerne ung, og ”hjernegymnastik” hvad enten det er sudoku, skak eller krydsord er alle med til at holde dig mentalt frisk. Der ud over er faktorer som kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), som jo er noget du selv kan påvirke, af væsentlig betydning for hjernens funktion.