Træningsprotokol

Når man starter i et EEG-træningsforløb skal der udarbejdes en individuel neurofeedback protokol.

Protokollen tilrettelægges på baggrund af et klientspørgeskema, en grundig udredende samtale med fokus på klientens subjektivt oplevede vanskeligheder og symptomer. Det anbefales desuden at gennemføre en objektiv neurologisk QIK CPT pre- test af hjernens basale funktionalitet.

Ifm. afslutning og evaluering af neurofeedback forløbet laves der en opfølgning af klientens symptombelastning (symptom tracking) ligesom der gennemføres endnu en QIK CPT post-test.

De neurofeedback protokoller, der anvendes i klinikken, kan opdeles i basis-, mindfulness-, dybdemeditations- & special protokoller.

Selvom protokollerne på hver deres måde understøtter og fremmer hjernens mentale afspændingsproces, er der tale om vidt forskellige tilgange i måden, hjernen trænes på.

Det skyldes den bagvedliggende computerbaserede signalbearbejdning og frekvensmæssige filtrering, der resulterer i en betydelig forskellighed i det feedback, som klienten (hjernen) modtager.

Signalbearbejdningen i protokollen afspejler med andre ord, hvad det er man ønsker at opnå med træningen.

Fælles for alle neurofeedback protokoller er, at EEG-målingerne afspejler hjernens periodiske svingnings-aktivitet (hjernebølger) i real-tid.

Hjernebølgerernes hastighed måles i herz og styrken af hjernebølgerne i microvolt.  

Disse målinger anvendes som terapeutisk basis for en bedre egen- eller selvregulering og kontrol med hjernens mange forskellige processer over tid.

Et typisk EEG basistræningsforløb hos Master-Your-Mind ser således ud:

EEG træningsprotokol hjernetræning