Hvilken effekt opnår man?

Langt de fleste klienter profiterer af EEG-mental træning / neurofeedback og oplever en god effekt af et forløb.

Det er meget individuelt hvornår og i hvilken grad effekten af EEG-mentaltræning / neurofeedback indtræffer. Et dysfunktionelt hjernemønster tager tid at ændre, og evnen til at optræne selvregulering og øget kontrol med disreguleret hjerneaktivitet varierer fra person til person – og foregår derfor i forskelligt tempo.

Generelt gælder, at jo mere kompleks en problemstilling er, des flere sessioner er der behov for, og som i enhver anden terapeutisk behandling, kan der ikke stilles nogen garanti for effekt.

Selvom mange symptomer i varierende grad kan afhjælpes med EEG-mental træning / neurofeedback, er træningen ikke kurativ eller helbredende.

Træningen eliminerer sjældent den fulde årsag til problemet, som oftest skal findes et meget komplekst samspil mellem gener, arv, biologi, miljø og epigenetik, som for langt de fleste hjernelidelser hverken er klarlagt eller fuldt forstået.

Mange klienter oplever dog en betydelig symptomlindring, ligesom der i enkelte tilfælde ses en komplet symptom-eliminering, som konsekvens af en høj grad af forbedring eller normalisering af hjernens funktionalitet.

Efter 20 sessioner er det normalt muligt at vurdere, hvordan man som klient responderer på træningen. Herefter kan man afgøre og teste, om der er behov for flere sessioner for øget effekt.

Evidens for effekt af EEG-mental træning / neurofeedback er især velundersøgt i relation til AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder), og Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at man overvejer at anvende metoden til behandling af AD(H)D kernesymptomer som hyperaktivitet og impulsivitet.