Samtale-sessioner.

I forbindelse med sessionerne foregår der en kort og kontinuert dialog med klienten omkring symptomer og træningens fokus, men derudover er der ikke er afsat tid til egentlig samtale.

Det er derfor muligt at tilkøbe deciderede samtale-sessioner, som enten kan have et coachende eller et mere terapeutisk sigte. Samtalen udgør et værdifuldt redskab i forhold til at fremme den selvudviklingsproces, som neurofeedback træningen igangsætter.

Gennem samtalen arbejdes der med at bevidstgøre klienten og støtte klientens måde at forholde sig til sin egen problematik på. Mange klienter har glæde af samtalen i takt med de forandringer, de oplever i EEG-mentaltræningen.

Hjernen styrer vores tanker og handlinger, men omvendt påvirkes hjernen også af vores tanker, følelser, handlinger og erfaringer, og denne “mind-brain” interaktion betyder, at samtalen kan noget, som EEG-træningen ikke kan – og omvendt.

Samtalen er således et nyttigt og støttende redskab til at få et mere nuanceret billede af og en dybere forståelse for, hvad der sker med klienten som følge af EEG-mentaltræningen, og hvilke muligheder det giver for at arbejde videre med sig selv og de mål, man gerne vil nå.

Den terapeutiske samtale kan tilrettelægges som naturassisteret terapi, hvor terapien finder sted i naturen og udgør rammen for det terapeutiske arbejde.