Samtale-sessioner.

Coachende eller terapeutiske samtaler.

I forbindelse med neurofeedback-sessionerne foregår der en kort og kontinuert dialog med klienten omkring udviklingen i symptomer samt træningens fortsatte fokus og progression. Derudover er der ikke er afsat tid til egentlig samtale.

Det er derfor muligt at tilkøbe deciderede samtale-sessioner, som enten kan have et coachende eller et mere terapeutisk sigte. De terapeutiske samtaler kan finde sted som naturterapeutiske sessioner i naturen eller som traditionelle samtaler i klinikken.

Samtalen udgør et værdifuldt redskab i forhold til at fremme den selvudviklingsproces, som neurofeedback træningen igangsætter.

Gennem samtalen arbejdes der med at bevidstgøre klienten og støtte klientens måde at forholde sig til sin egen problematik på. Mange klienter har glæde af samtalen i takt med de forandringer, de oplever i EEG-mentaltræningen.

Hjernen styrer vores tanker og handlinger, men omvendt påvirkes hjernen også af vores tanker, følelser, handlinger og erfaringer, og denne “mind-brain” interaktion betyder, at samtalen kan noget, som EEG-træningen ikke kan – og omvendt.

Samtalen er således et nyttigt og støttende redskab til at få et mere nuanceret billede af og en dybere forståelse for, hvad EEG-mentaltræningen igangsætter, og hvilke muligheder det giver for at arbejde bevidst med sig selv fx ift. strategier, der kan være hjælpsomme.