Om “Master-Your-Mind” – Klinik for EEG-mentaltræning. 

Klinikken har specialiseret sig i træning og forbedring af hjernens funktion ved hjælp af neurofeedback / (Q) EEG-mentaltræning, som er en non-invasiv og evidensbaseret metode til modulering af hjerneaktivitet vha. EEG-målinger

Klinikken er beliggende i Odense, Dalum og drives af Anne Nygaard Sløk, som har en professionel medicinsk og terapeutisk baggrund og otte års neurofeedback-erfaring fra eget kliniske arbejde og egen private praksis.

Klinikken er en privatklinik og henvender sig til private klienter såvel som offentlige og private virksomheder og institutioner.

Klinikkens formål er at hjælpe børn, unge, voksne og ældre med at forbedre deres hjernefunktion og derigennem bidrage til øget trivsel og livskvalitet.

Klinikkens ønske er at udbrede kendskabet til neurofeedback / EEG-mental træning som en effektiv og evidensbaseret metode til forbedring af hjernefunktion.

 

Om mig.

Mit navn er Anne Nygaard Sløk og jeg er indehaver af Klinik for EEG-mentaltræning, der blev etableret 2013.

Jeg har speciale i neurofeedback og EEG-psykofysiologi, som er en retning indenfor  indenfor fysiologien, der kobler målinger af forskellige processer i hjernen med såvel psykiske og motoriske tilstande. Jeg interesserer mig for at kortlægge og forstå hjerneprocesserne bag en given adfærd og givne symptomer og for hvordan non-invasive neuromodulerende metoder i en eller anden grad kan medvirke til at ændre disse og dermed facilitere ændringer i adfærd og symptomer.

Jeg har de seneste 20 år beskæftiget mig med forskellige neurologiske træningsmetoder til forbedring af hjernefunktion. Jeg bruger i mit kliniske og terapeutiske arbejde, at jeg selv som mor selv har hjerneskade og neurologisk samt psykiatrisk dysfunktion tæt inde på livet. Sammenholdt med min faglige baggrund, betyder det, at jeg har indsigt i og forståelse for de mange gennemgribende problemstillinger, der opstår, når hjerneudvikling forstyrres, sættes i stå eller på anden vis ikke forløber normalt.

Hjernedysfunktion involverer et komplekst samspil af genetiske, biologiske og miljømæssige årsager, som langt fra er kortlagt eller forstået. Det betyder, at der er mange faktorer, der spiller ind på hjernen. Foruden mit primære fokusområde, som er “hjernen i hovedet” og begrænsning af excitotokisitet gennem normalisering af hjernens EEG-funktionsmønster, yder jeg også rådgivning omkring andre neurobeskyttende faktorer som motion, kost og kosttilskud bl.a. i relation til “hjernen i tarmen” (mikrobiom eller mikrobiota) og neuroinflammation, oxidativ stress og mitokondriel dysfunktion.  

Jeg har en baggrund som:

  • Kandidat i sundhedsvidenskab (Cand. Scient. San.) fra Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabligt Fakultet m/speciale i neurofeedback og EEG psykofysiologi.
  • Bachelor i medicinsk audiologi (BA) fra Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabligt Fakultet.
  • BCIA og OM certificeret neurofeedback terapeut.
  • HEG certificeret naturterapeut.
  • Mange års erfaring indenfor det neurologiske og psykologiske felt
  • Under løbende supervision og videreuddannelse.
Anne Nygaard Sløk

Hvorfor vælge Master-Your-Mind, Klinik for EEG-mentaltræning.

Hos Master-Your-Mind, Klinik for EEG-mentaltræning er du sikret en høj grad af faglighed og professionalisme. Det danner basis for en tryg og tillidsfuld relation mellem behandler og klient.

Når man skal skal vælge en neurofeedback terapeut, bør man være opmærksom på, at metoden ikke er reguleret og anvendelsen kræver derfor ikke nogen form for autorisation. Det betyder reelt, at enhver kan kalde sig neurofeedback terapeut.

Derfor bør man som klient, som minimum, sikre sig, at behandleren har en relevant sundhedsfaglig baggrund samt en certificering, der kvalificerer vedkommende til at varetage neurofeedback træning. Certificering kræver nemlig visse legitimationsoplysninger – ofte i form af uddannelsesbevis, terapeutisk licens/certificering eller anden relevant sundhedsmæssig baggrund på minimum master niveau.

Effekten af et neurofeedback forløb afhænger i høj grad af terapeutens faglige kvalifikationer, erfaring og evne til løbende at monitorere og justere en træningsprotokol. En uerfaren behandler vil, selvom neurofeedback / EEG-mental træning anses som for at være en 100 % bivirkningsfri metode, enten ikke opnå de optimale resultater eller kunne fremprovokere negative effekter i form af en forværring af klientens eksisterende symptomer.

Tænk på, at hvis din bil går i stykker, vil du nok også foretrække, at det er en uddannet mekaniker, der reparerer den.

EEG-mental træning / neurofeedback kan udmærket anvendes komplementært til enhver anden medicinsk og terapeutisk behandling og klinikken anvender naturligvis kun medicinsk godkendt neurofeedback udstyr*

*Salg og fremstilling reguleres i USA af FDA: the Food and Drug Administration. I følge FDA-reglerne må kommercielle neurofeedback-systemer ikke sælges til lægpersoner mhp. medicinsk anvendelse. Det betyder, at man ikke må besidde et neurofeedback udstyr, medmindre brugen monitoreres af en sundhedsprofessionel med faglig indsigt og baggrund. FDA har godkendt biofeedback-behandling til afslapningsformål og muskulær genoptræning. I Europa er neurofeedback udstyr omfattet af EU-direktiverne for CE-mærkning af medicinsk udstyr.