Neuroklinik for EEG-biofeedback

[metaslider id=27]

Velkommen til ’Neuroklinik for EEG-biofeedback’, der tilbyder træning af hjernens funktion ved hjælp af EEG-biofeedback, også kaldet Neurofeedback.

EEG-bio/neurofeedback er en meget direkte men non-invasiv måde at træne hjernen på og træningen henvender sig til alle, der gerne vil forbedre og optimere deres hjernefunktion. Eftersom centralnervesystemet (CNS) regulerer kroppens funktioner, er det ikke overraskende, at mange fysiske symptomer og psykiske reaktioner er neuralt betingede og derfor kan henføres til hjernens måde at fungere på.

Hvis hjernen/centralnervesystemet ikke fungerer optimalt, skyldes det ofte, at hjernen ikke regulerer sin frekvensmæssige aktivitet optimalt. Som konsekvens heraf kan der opstå nogle symptomer, der fx manifesterer sig fysisk, adfærdsmæssigt, kognitivt eller emotionelt. Uanset om der er tale om konkrete neurologiske diagnoser eller blot om mere almindelige problemstillinger som stresshåndtering og peak-performance, er EEG-bio/neurofeedback en effektiv metode, hvormed man kan påvirke hjernens selvreguleringsmekanisme og derigennem forbedre hjernens funktion.

Fornålet med EEG-bio/neurofeedback træning er således at påvirke centralnervesystemet til at fungere bedre. Herved vil de symptomer, der er afledt af neural dysregulering kunne minimeres og i nogle tilfælde helt elimineres.