Artikel, der omtaler 5 kriterier for om hjernetræning virker – kriterier der alle opfyldes i EEG-bio/Neurofeedback
http://sharpbrains.com/blog/2013/05/22/does-brain-training-work-yes-if-it-meets-these-5-conditions/