Study Support Neurofeedback Treatment for ADHD

Link til artikel, der omtaler et stort tysk RCT studie(randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg) offentliggjort i ‘Journal of Child Psychology and Psychiatry(Gevensleben, et al., 2009).  Studiet, der inkluderede 102 ADHD børn i alderen 8-12 år , peger på en...