Link til artikel, der omtaler et stort tysk RCT studie(randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg) offentliggjort i ‘Journal of Child Psychology and Psychiatry(Gevensleben, et al., 2009).  Studiet, der inkluderede 102 ADHD børn i alderen 8-12 år , peger på en signifikant reduktion i kernesymptomer som uopmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet efter Neurofeedback træning.

http://sharpbrains.com/blog/2009/03/11/new-study-supports-neurofeedback-treatment-for-adhd/